O programie

 CELE PROGRAMU

 

 Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Miasta Chełm i ma na celu:

 

  1. promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,

  2. poprawę warunków życia dużych rodzin,

  3. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,

  4. wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

DO KOGO JEST SKIEROWANY

 

Program ,,Chełmska Karta 3+” adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Miasta Chełm, składających się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców/rodzica.