Diagnostyka Sp. z o.o.

Diagnostyka Sp. z o. o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 16

31- 864 Kraków

osoba do kontaktu Anna Drozda tel.: 661967928

15 % rabatu na badania płatne wykonywane w niżej wymienionych Punktach Pobrań Diagnostycznych
w Chełmie

 

Punkt Pobrań Diagnostycznych

w Chełmie

Godziny pobrań

Telefon kontaktowy

ul. Wołyńska 32

w godz. 8.00 - 10.30

tel. 663795410

ul. Szymanowskiego 4

w godz. 7.30 - 11.00

tel. 825640504

ul. Szpitalna 47

w godz. 7.30 - 11.00

tel. 661912746

za okazaniem ,,Chełmskiej Karty 3+”

 

zniżka obowiązuje od dnia 01 września 2016r. na czas nieokreślony