MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHEŁMIE

 

Uczestnictwo w zajęciach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez MDK w Chełmie jest nieodpłatne.

 

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wodyk

tel: 82 5652157