Wszelkie formy działalności Biblioteki są bezpłatne.

 

Osoba do kontaktu: Pani Agata Szewczuk

tel:82 5639592