CHEŁMSKIE LINIE AUTOBUSOWE W CHEŁMIE

Drukuj


Bilety 30-dniowe ważne we wszystkie dni tygodnia dla posiadaczy Chełmskiej Karty 3+:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka(dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),

b) ważna legitymacja szkolna/studencka- do ukończenia 25 roku życia,

c) ważny dokument stwierdzający niepełnosprawność dziecka bez ograniczenia wieku wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

 

Osoba do kontaktu: Pani Iwona Zbawicka

tel: 82 5622308

oraz Pan Mirosław Gąsior

tel: 82 5622309