MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE

- umożliwia bezpłatne zwiedzanie wystaw w następującym zakresie:

  1. Wstęp do muzeum na wystawy stałe w czwartki jest nieodpłatny.

  2. Miejsce Pamięci ,,Chełmska bezpieka i jej ofiary” ul. Reformacka 27- ze względu na szczególny charakter historyczny i edukacyjny - wstęp bezpłatny.

  3. Zwolnienie od opłat za wstęp do Muzeum przysługuje dzieciom do lat siedmiu.

  4. Ponadto publiczność korzysta z bezpłatnych biletów do muzeum na imprezy organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów i Nocy Muzeów (maj), Dni Chełma (czerwiec), Nocy Kultury w Chełmie (sierpień). Dzieci w rożnych grupach wiekowych uczestniczą także bezpłatnie w imprezach organizowanych w ramach ,,Lata w muzeum” i ,,Mikołajek” (zorganizowane grupy), a także indywidualnie (wraz z opiekunami/rodzicami) bezpłatnie zwiedzają wystawy muzealne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, ,,Lata w muzeum” i ,,Mikołajek”

Jednocześnie Muzeum oferuje:

  1. Ulgowe opłaty za wstęp o bilet rodzinny(rodzice/opiekunowie plus 3 i więcej dzieci do lat 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje:

  1. do jednego budynku – 5 złotych,

  2. do wszystkich budynków – 10 złotych.

  1. Wstęp bezpłatny do chełmskiego muzeum w trzy czwartki w miesiącu (głównie z myślą o uczniach i studentach).

  2. Nieodpłatny wstęp do muzeum w ostatnią niedzielę w miesiącu (uwzględniając m.in. rodzinne zwiedzanie muzeum).

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Osoba do kontaktu: Pani Zofia Wasiuta

tel: 82 5652693