CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE

  1. Ulgi w opłatach za udział w zajęciach artystycznych – zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem drugi i każdy kolejny uczestnik zajęć z jednej rodziny płaci 50% opłaty podstawowej za udział we wszystkich zajęciach. Ponadto Dyrektor ma prawo podjąć decyzję o zwolnieniu dziecka z obowiązku uiszczenia opłaty w całości lub w części, w przypadku wyjątkowej sytuacji materialnej i życiowej. Decyzje te podejmowane są każdorazowo indywidualnie.

  2. Bilety rodzinne na imprezy własne – posiadacze Chełmskiej Karty 3+ będą mogli zakupić ze specjalnej puli 30% taniej (do 26 biletów na imprezę do zarezerwowania nie później niż na 5 dni przed planowaną imprezą).

  3. Bilety na seanse CKF Zorza – w każdy dzień tygodnia bilety z 50% zniżką dla posiadaczy Chełmskiej Karty 3+.

     

 

 

Osoba do kontaktu: Pan Bartłomiej Kazimierczak

tel: 82 5630081