W Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20 pok. 4 od dnia 12 grudnia 2017r. będzie można przedłużyć Chełmskie Karty 3+ na 2018r.
Warunkiem przedłużenia Kart jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi Kartami przyznanymi danej rodzinie oraz spełnianie kryteriów uprawniających do korzystania z nich, zgodnie z ,,Regulaminem przyznawania, wydawania  i korzystania z Chełmskiej Karty 3+”


Wniosek o przedłużenie Chełmskiej karty 3+ oraz ,,Regulamin...” jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.chelm.pl w zakładce: ,,Chełmska karta 3+” -  http://www.3plus.chelm.pl/www/3plus/index.php/pl/

 

Przyłączenie się do Programu, Partnerom Chełmskiej Karty 3+ zapewni wymierne korzyści w postaci:

  • kreowania pozytywnego wizerunku firmy, skutecznej reklamy i stałej promocji firmy, większą ilość klientów, a także możliwości pozyskania klientów stałych.