W Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20 pok. 7 od dnia 12 grudnia 2016r. będzie można przedłużyć Chełmskie Karty 3+ na 2017 r. Warunkiem przedłużenia Kart jest złożenie wniosku wraz z wszystkimi Kartamiprzyznanymi danej rodzinie oraz uprawnionymi do korzystania z nich, zgodnie z ,,Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Chełmskiej Karty 3+”.

Wniosek o przedłużenie Chełmskiej karty 3+ jest dostępny na stronie internetowej ,,Chełmska Karta 3+”

 

Przyłączenie się do Programu, Partnerom Chełmskiej Karty 3+ zapewni wymierne korzyści w postaci:

  • kreowania pozytywnego wizerunku firmy, skutecznej reklamy i stałej promocji firmy, większą ilość klientów, a także możliwości pozyskania klientów stałych.