Prezydent Miasta Chełm zaprasza firmy i instytucje do włączenia się do Programu ,,Chełmska Karta 3+”

 

Przyłączenie się do Programu, Partnerom Chełmskiej Karty 3+ zapewni wymierne korzyści w postaci:

  • kreowania pozytywnego wizerunku firmy, skutecznej reklamy i stałej promocji firmy, większą ilość klientów, a także możliwości pozyskania klientów stałych.

Potwierdzeniem udziału w Programie będzie wypełnienie wniosku ,,O przystąpieniu podmiotu jako Partnera do Programu ,,Chełmska Karta 3+” znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w zakładce Chełmska Karta 3+ i przekazanie do Wydziału Spraw Społecznych.

Szczegółowe informację można uzyskać pod nr telefonu: 82 5652700.